Se alla

Våra huvudfrågor i valet 2022

Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av våra huvudfrågor i årets val. Under respektive politikområde så kan du läsa en mer utförlig beskrivning av vår politik.

 • Kumla ska växa hållbart, smart och tryggt.
 • Få fler aktörer inom förskolan, skolan och omsorgen att etablera sig i Kumla för att öka valfriheten.
 • Omgående planera för en ny skola i centrala Kumla för att
  – fler ska får plats på den skola föräldrarna valt i första hand
  – öka chanserna för syskon att få gå på samma skola
  – öka tryggheten och studieron med färre elever i varje klass
 • NPF-säkra Kumlas skolor så att barn med exempelvis ADHD, autism eller andra neuropsykiatriska funktionsvariationer får bättre förutsättningar att klara skolan
 • Införa konsekvenstrappor på Kumlas skolor för mer ordning och studiero
 • Stärka insatser för bättre psykisk hälsa hos både barn och äldre
 • Stärka kompetensen inom äldreomsorgen
 • Säkerställa en god och stimulerande boendemiljö på Kumlas äldreboenden
 • Fortsätta satsa på trygghetsskapande åtgärder i Kumlas utemiljö
 • Öka tillgången till laddstolpar för elbilar
 • Fördjupad dialog med dig som bor eller verkar i Kumla kring vilka satsningar som behövs för att göra Kumla tryggare och mer attraktivt för boende, föreningar och företagare
 • Sänka ersättningsnivåerna för hel- och deltidspolitiker