Våra förslag i korthet

  • Ansök om återinträde i Sydnärkes utbildningsförbund (SUF)

Kumla behöver inte en egen gymnasieskola. John Norlandergymnasiet startades i en tid när alla prognoser visade att elevunderlaget skulle sjunka och frisökning av gymnasieskola infördes. Trots detta valde Kumla att lämna Sydnärkes utbildningsförbund (SUF) till en kostnad av drygt 40 miljoner kronor och starta en egen skola. Liberalerna var då motståndare till utträdet.

Vi har i många år föreslagit en successiv nedläggning av John Norlander alternativt att kommunen tar ett stort omtag och utvecklar skolan. Det beslut som nu har tagits om att stoppa intaget, ta bort alla sökbara program och endast ta emot elever som saknar behörighet är inte heller en bra lösning.

Kumla är en växande men fortfarande liten kommun, inklämd mellan mängder av gymnasieskolor i Örebro och den stora Alléskolan i Hallsberg. Det innebär att våra möjligheter att konkurrera om elever mycket små. Vi vill därför att Kumla åter ansöker om att få inträda i SUF och inom ramen för det samarbetet försöka få fortsätta att bedriva gymnasieverksamhet i Kumla.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.