Se alla

Kultur och fritid

En rik och aktiv fritid för alla i Kumla

Kumla ska vara en kommun där både barn, vuxna och äldre har tillgång till en aktiv fritid. Vi vill att unga ska fortsätta ha ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Behovet av att få fortsätta leva ett aktivt liv och odla sina intressen i vardagen försvinner inte heller för att man blir äldre. Vi ska därför också uppmuntra och hjälpa till att förverkliga det äldre älskar att göra.

Liberalerna vill:

Väntjänsten i Kumla är en ovärderlig resurs. Många människor gör insatser på frivillig grund och kärnan i allt frivillighetsarbete är just lusten och glädjen i att hjälpa andra. Därför är det viktigt att Kumla skapar förutsättningar för ett ökat samarbete med de frivilliga. Den civila sektorn kan aldrig ersätta den offentliga, men komplettera den utifrån sina villkor. Frivilligt arbete kan också vara en möjlig väg för att bryta ensamhet och isolering bland äldre.

Kulturskolan är en viktig, högkvalitativ och uppskattad verksamhet och erbjuder barn en möjlighet att upptäcka konstens fantastiska värld. Den ger barn och unga ett ytterligare sammanhang och bidrar till att barn utvecklar sina kreativa sidor. För oss liberaler är det självklart att kultur och bildning hänger ihop, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Kulturskolan är en frivillig verksamhet, varför Kulturskolan också måste få verka på lika villkor som andra kulturyttringar i Kumla.

Idag är det skolförvaltningen som har ansvar och budget för Kulturskolan. Risken med det är att vi i tuffa prioriteringstider måste välja bort Kulturskolan, eftersom att den inte är lagstadgad på samma sätt som skolans övriga verksamheter. Fioler och trumpeter ska inte konkurrera med matteböcker. Därför borde det vara kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för Kulturskolan.

Vi vill att ridningen ska ha samma goda förutsättningar som andra idrotter i Kumla. Våra ridklubbar har genom åren tagit fram ryttare till elitnivå och flera arbetar idag professionellt med hästsport. Undersökningar visar dessutom att de så kallade ”hästtjejerna” ofta kommer i ledande chefspositioner som vuxna. En ridskola kan med andra ord ses som en god investering i framtida kompetenta ledare. Kommunens ska skapa långsiktiga förutsättningar för ridsporten. Avtal med entreprenörer ska skrivas på längre tid än idag för att en entreprenör ska våga göra långsiktiga investeringar.

Många föreningar, framför allt idrottsföreningar, samlar idag in pengar till aktiviteter genom att sälja varor som cocosbollar, strumpor eller bingolotter till familj och vänner. Det tar tid, tid många familjer inte har, eller så kostar det pengar när familjen istället köper sig loss. Vi vill undersöka möjligheten att erbjuda föreningarna en social omsorgspeng där de istället gör en social insats i samhället. Sådana sociala insatser från föreningar skulle skapa en länk mellan föreningslivet och de i behov av stöd och omsorg, överbrygga generationsklyftorna i samhället och uppmuntra fler till ett socialt engagemang.

Många av våra ungdomar önskar fler mötesplatser. Det kan vara alltifrån ett café där ungdomar har råd att fika och kan ”hänga tillsammans” till en gemensam fritidsgård. En gemensam mötesplats för unga skapar trygghet för både unga och deras föräldrar att de har någonstans att vara. Denna fråga har dragits i långbänk på tok för länge nu. Till hösten 2018 ska det finnas ett förslag från förvaltningen. Om så inte sker kommer vi i Liberalerna sätta ner foten och kräva en lösning.

Våra förslag i korthet

  • Fortsätt stödja och satsa på väntjänsten i Kumla
  • Ge ridsporten långsiktiga förutsättningar
  • Låt Kulturskolan verka på samma villkor som övriga kulturverksamhet
  • Inför en social omsorgspeng som alternativ till försäljning inom idrottsrörelsen
  • Kom till skott med att hitta en ny gemensam mötesplats för unga i Kumla