Våra förslag i korthet

  • Fler förskollärare och gör en lönesatsning på de som jobbat länge i verksamheten.
  • Fri pedagogisk lunch och arbetskläder för personalen.
  • Rusta upp Björnen eller bygg en ny nattförskola.
  • Vi vill uppmuntra fler att bedriva privata förskolor i Kumla.

En förskola med god kvalitet har effekt på inlärning långt upp i åldrarna. Förskolan ska uppmuntra lärande och ge alla barn en stimulerande och trygg miljö. Vårt mål är att de flesta barn efter avslutad förskola ska kunna läsandets grunder, eftersom grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Öppna förskolan är också en viktig resurs som ger möjlighet för barn att umgås och träna på språket.

Förskolepersonalens arbetsmiljö måste förbättras. Vi har svårt att rekrytera förskollärare och också svårt att behålla den personal vi har. Stora barngrupper och stor omsättning på såväl personal som chefer gör att arbetssituationen för många är tuff. En del förskolor brottas också med bristfälliga lokaler. Att personalen trivs och mår bra på jobbet är en förutsättning för att också barnen ska kunna göra det. Personalen kan i värsta fall sjukskriva sig när läget blir för tufft – det kan inte barnen.

För att kunna rekrytera och behålla personal måste lönerna höjas, särskilt för de som jobbat länge. Bristen på förskollärare har höjt ingångslönerna och det är bra. Däremot minskar lönespridningen, vilket gör att erfarenhet lönar sig sämre och incitamenten att stanna kvar hos samma arbetsgivare minskar. Det ska också finnas tillräckligt med personal för att inte arbetsbördan ska bli för stor. En tredje viktig åtgärd är att underlätta arbetsdagen och visa uppskattning mot personalen. Det kan vara att erbjuda fri pedagogisk lunch och arbetskläder.

Alla ska ha lika förutsättningar, grupperna så små som möjligt och öppettiderna ska passa för de som jobbar udda tider. Vår nattförskola Björnen bedriver en viktig verksamhet, men förskolan är i stort behov av renovering. Att renovera eller hitta en ny lösning för nattförskolan, samt renovera andra förskolor, kommer därför vara en viktig prioritering de kommande åren. Vi ska inte bara bygga nytt, utan också vårda det vi har.

Just nu pågår byggandet av en privat förskola i kommunen. Den kommer att öka valfriheten för Kumlaborna och erbjuda de boende i det växande Skogstorpsområdet tryggheten att veta att det kommer att finnas förskoleplatser nära hemmet. Att företaget själva bekostar byggnationen är ytterligare en vinst för kommunen med tanke på vår höga belåning.

Kumla är som huvudman skyldig att upprätta riktlinjer för tillsyn av den privata förskolan, riktlinjer som nu också kan användas för att granska kvaliteten i våra egna verksamheter. Sådana riktlinjer har tidigare saknats, vilket visar att privata alternativ ger kommunen verktyg att kvalitetsgranska oss själva på ett mycket mer strukturerat sätt. Vi hoppas att fler aktörer ska vilja etablera sig i Kumla.

Kumlas förskolor jobbar idag med det digitala verktyget Infomentor. Det är viktigt att Infomentor fylls med relevant information och att de brister som finns i systemet avhjälps. Förskolornas internetuppkoppling ska inte heller utgöra ett hinder för personalen att jobba i Infomentor som det tyvärr gör på flera håll idag.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.