Våra förslag i korthet

  • Fortsätta producera tomter för att fler får chansen att bygga sitt drömhus i Kumla.
  • Kumla ska aktivt verka för att få fler privata aktörer på bostadsmarknaden att producera och förvalta lägenheter i Kumla.
  • Vi vill se fler trygghetsboenden i Kumla för att erbjuda äldre ett tryggt boende och öka rörligheten på Kumlas bostadsmarknad.
  • Bygga enklare, smartare och billigare för att hålla hyran nere på nyproducerade lägenheter.

 

Kumla har som mål att bli 25000 invånare år 2025. Det förutsätter att vi kan ta fram såväl småhustomter som lägenheter. De senaste åren har det byggt många nya hus i Kumla och just nu håller det nya området Loviselund/Ryttartorpet på att växa fram. Det är fantastiskt att se människors drömmar om att bygga sitt eget hus förverkligas samtidigt som nya bostadsområden tar form. Det ska vi fortsätta skapa förutsättningar för.

I många år har Kumla kommuns eget bostadsbolag, Kumla Bostäder AB, i princip stått för all byggnation av hyresrätter i Kumla. Det är mycket glädjande att flera privata aktörer nu visat intresse för Kumla och vill bygga här. Det betyder att det kan produceras mer lägenheter, både hyres- och bostadsrätter, i Kumla utan att kommunens borgensåtagande blir större. En av de privata aktörerna kommer dessutom att bygga ett nytt trygghetsboende, en mycket populär boendeform bland äldre.

Liberalerna vill på sikt gärna se fler trygghetsboenden i Kumla, inte minst för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Med ett bra och tryggt alternativ för äldre att flytta till istället för att bo kvar i huset frigörs villor för de som vill ta nästa steg i bostadskarriären och flytta till hus. Vi vill också fortsätta uppmuntra fler privata aktörer som vill både köpa, bygga och förvalta fastigheter i Kumla. Det är viktigt för att hushålla med kommunens investeringspengar, så att dessa kan användas för att bygga fler och rusta upp förskolor, skolor och äldreboenden.

Trots att Kumla Bostäder jobbat hårt för att få fram nya hyresrätter råder fortfarande brist på lägenheter. Särskilt stor är bristen på små lägenheter. Målgruppen för dessa är framför allt unga som vill flytta hemifrån eller äldre som vill gå ned i bostadsstorlek. Det är viktigt att hyran hålls låg för att människor ska ha råd att bo där, men idag har nyproducerade lägenheter ofta en hög hyra eftersom de är dyra att producera.

Vi behöver bygga smartare, billigare och enklare. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) har tagit fram konceptet Kombohus. Det är en serie nyckelfärdiga flerbostadshus som säljs till ett fast pris, billigare än marknadspris, genom ramavtal. Husen håller, trots det lägre priset, god kvalitet och är lågenergihus – ett bra exempel på hur man kan bygga just smartare, billigare och enklare. Det är också viktigt för att öka spridningen av billiga bostäder i kommunen för att motverka bostadssegregationen.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.