Våra förslag i korthet

  • Fortsätta satsa på stärkt personaltäthet inom äldreomsorgen, framförallt hemtjänsten.
  • Se till att alla äldre varit delaktiga i framtagandet av deras egen genomförandeplan
  • Införa Lagen om valfrihet (LOV) i Kumla så för att öka valfriheten inom äldreomsorgen.
  • Satsa på livskvalitet och mervärde i de äldres vardag med exempelvis sällskapsdjur och måltidsvän.

 

Att det finns tillräckligt med personal i äldreomsorgen är givetvis en avgörande faktor för hur väl vården kan utföras. I takt med att de äldre blir allt fler finns det all anledning att rusta såväl hemtjänsten som äldreomsorgen på våra boenden för framtiden. Liberalerna har i flera år prioriterat satsningar på utökad bemanning inom omsorgen i våra budgetar. Det tänker vi fortsätta göra.

Att den äldre får vara med och utforma hur den vill ha det på äldreboendet borde vara en självklarhet. Enligt socialtjänstlagen är vi skyldiga att upprätta en genomförandeplan för varje person som bor på något av våra särskilda boenden. I genomförandeplanen ska det framgå hur och när insatser ska genomföras. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde. Vår måluppfyllelse visar dock att alldeles för få av brukarna i särskilt boende aktivt deltar i framtagandet av planen. Skälen till att så få deltar måste analyseras och åtgärder vidtas för att säkerställa att alla kan påverka sin dagliga situation.

För oss är det självklart att du ska få välja vem som ska komma hem till dig och utföra tjänster eller på vilket boende du vill bo när du blir gammal. Då är det viktigt med valmöjligheter för både boende och anställda. Därför ska Kumla öppna upp för fler aktörer inom äldreomsorgen genom att införa Lagen om valfrihet (LOV). Samma höga kvalitetskrav ska givetvis ställas på alla utförare, både privata och offentliga. Vi tror att detta också kan leda till ökad kvalitet på vår egen omsorg.

Snart kommer ett nytt äldreboende med över 120 platser att byggas på Kungsvägen med hjälp av Region Örebro läns fastighetsbolag Länsgården. Liberalerna sa nej till ett så stort bygge, eftersom den kunskap som finns idag säger att det är mindre boenden med färre boendeplatser som ger bäst kvalitet. Därför ville vi hellre se fler boenden med färre platser per enhet. Vi blev nedröstade men vidhåller att detta vore bättre för de äldre. Redan år 2027 behöver kommunen ytterligare 40 äldreboendeplatser. Vår förhoppning är att dessa platser kan tillkomma med hjälp av privata aktörer.

Livskvalitet är, som sagt, ett av våra ledord. Den som bor på något av kommunens särskilda boenden ska uppleva en hemtrevlig miljö och vi ska kunna erbjuda något mer än bara det mest basala omsorgsbehovet. Vi ska skapa mervärde i vardagen. Det kan exempelvis handla om att alla boenden ska ha tillgång till internet eller erbjuda möjligheten att ha sällskapsdjur på boendena. Forskning visar att kontakt med djur dämpar oro och ångest på exempelvis demenspatienter samt minskar behoven av medicinering. Vi har också föreslagit att inbjuda civilsamhället till projektet måltidsvän, som innebär att äldre med hemtjänst kan få sällskap vid måltider av personer som ställer upp frivilligt för att minska den ökade ensamheten och psykiska ohälsan hos äldre.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.