Om Christian

Politiska förtroendeuppdrag: Oppositionsråd, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i socialnämnden, ledamot Brottsförebyggande rådet.
Politiska ansvarsområden: Övergripande ansvar för att leda Liberalerna Kumlas politiska arbete samt social välfärd
Övriga politiska intresseområden: Sociala frågor och skola
Yrke/utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Örebro Universitet
Kuriosa: Christian är det sjungande oppositionsrådet som gärna också spelar piano. Christian älskar föreningsliv och fotboll och är ordförande i IFK Kumla
Ålder: 31 år