Se alla

Samhällsbyggnadsnämnden borde fått information om vattensituationen tidigare

Onsdag 1 mars 2017

Pressmeddelande från Liberalerna i Kumla

Med anledning av det mycket låga vattenståndet i sjön Tisaren som är Kumla och Hallsbergs dricksvattentäkt så har vattenverket behövt vidta omfattande åtgärder för att säkerställa vattenförsörjningen till de två kommunerna. Arbetet har tagit både stora personella och finansiella resurser i anspråk under slutet av 2016 och förväntas göra så även under 2017.

Tjänsteorganisationen har löpande informerat kommunens högsta ledning i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) om situationen. Där gavs också 1 november 2016 ett uppdrag att säkerställa vattentillgången i Kumla och Hallsberg. Däremot har frågan inte alls behandlats i samhällsbyggnadsnämnden som har det formella ansvaret för verksamheten, både ur verksamhetssynpunkt och budgetmässigt. En informationspunkt är inplanerad först till nämndens möte den 8 mars, till och med efter det att information gått ut till allmänheten med uppmaningar om att spara på vattnet.

– Att arbetet krävde snabba beslut på högsta politiska nivå för att kunna starta är i sig inget konstigt eftersom de också innebär stora kostnader. Däremot är det märkligt att det tar fyra månader innan den nämnd som är ansvarig för verksamheten får en chans att sätta sig in i läget, säger Magnus Ivarsson, 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.