Se alla

Nej till höjda politikerarvoden

Onsdag 27 juni 2018

På senaste kommunfullmäktige röstade majoriteten med S och M igenom ett förslag om höjda politikerarvoden till en kostnad av ca 1,4 miljoner kronor. Liberalerna röstade nej vilket också går helt i linje med den politik vi drivit de senaste åren med förslag om minskade kostnader för den politiska organisationen.

Det finns många utmaningar som behöver lösas och prioriteras i Kumla och då är höjda politikerarvoden ingenting som ska komma i första hand. För 1,4 miljoner kronor skulle kommunen exempelvis kunna anställa 3-4 undersköterskor vilket vi i Liberalerna anser skulle vare en mycket bättre prioritering.

Ett annat exempel är att S och M i april i år röstade nej till att ansöka om ett bidrag för att höja dagsersättningen för de personer som deltar i daglig verksamhet inom LSS. Motiveringen då var att majoriteten såg en osäkerhet i om bidraget skulle kunna sökas 2019 och att kommunen inte skulle ha råd att själv finansiera den höjda dagersättningen. Den totala kostnaden för detta skulle uppgå till ca 1,1 miljoner kronor, alltså mindre än förslaget nu om höjda arvoden för politiker. En person med habiliteringsersättning inom LSS får 12 kronor i timmen i ersättning. Det om något visar väl bara på hur fel det här beslutet är.

Christian Lahesalu (L)
Oppositionsråd