motorsports-687534_960_720

Den senaste tiden har skriverierna kring Indianernas ekonomiska situation varit omfattande men funderingarna kring kommunens ekonomiska stöd till föreningen Kumla Motorsportklubb (Indianerna) har funnits längre än så.

För oss liberaler är det självklart att en kommun ska bidra både till elitidrotten och till breddidrotten. Eliten behövs för att skapa tillväxt inom de olika idrotterna och bredden behövs för att det ska finnas något för alla. Det viktigaste är att alla föreningar behandlas likvärdigt och att kommunen aktivt följer upp att pengarna används på det sätt som avsetts. Om det trots det finns anledning att ekonomiskt positivt särbehandla någon förening så ska det ske med full transparens.

Vi är många som upplever att det finns många frågetecken kring det ekonomiska stödet till Indianerna, framförallt utifrån likvärdighetsprincipen och det faktum att föreningen har väldigt lite ungdomsverksamhet. Det riskerar att skapa en osämja inom den ideella sektorn där andra föreningar känner sig förfördelade.

Med anledning av ovanstående har jag därför ställ följande frågor till kommunstyrelsen ordförande:

  • Hur mycket pengar har kommunen totalt betalat ut till Indianerna under år 2015 och 2016? Det innefattar alltifrån sponsoravtal och skötselavtal till eventuella personalkostnader som betalats av kommunen och annan sponsring från kommunen.
  • Är skötselavtalet till Indianerna beräknat på samma sätt som övriga skötselavtal till andra föreningar?
  • När AME stått för personalkostnader, hur ser direktiv och reglemente ut för sådana typer av insatser i föreningslivet i Kumla?
  • Har kommunen något reglemente för elitstöd som säkerställer att vi behandlar alla klubbar och föreningar med elitlag på ett likvärdigt sätt?

Förhoppningsvis får jag svar på mina frågor vid nästa möte med kommunfullmäktige den 24 oktober.