books-36966_960_720
Per Hellström, ordförande för Lärarförbundet i Kumla, blev intervjuad av Sydnärkenytt förra veckan. Intervjun handlande om Kumlas ras på Lärarförbundets senaste ranking över bästa skolkommun och Per Hellström är konfunderad över varför Kumla inte lyckas bättre. Vi liberaler håller med Per och skrev ett svar som publicerats på Sydnärkenytt.
Vi delar bilden av att det finns ett ökat intresse för utbildningsfrågorna i Kumla men är däremot lite mer fundersamma kring om majoriteten med Socialdemokraterna och Moderaterna verkligen har en vilja att satsa, att faktiskt gå från ord till handling. Visserligen lägger Kumla halva kommunens budget på skolan men det är ändå ett bekymmer att en sådan liten andel av pengarna går direkt till undervisningen jämfört med många andra kommuner. Istället läggs en hel del resurser på bland annat höga lokalhyror.

“Kunskap i fokus” är en del i det utvecklingsarbete som nu pågår men så länge skolorna inte får rätt förutsättningar kommer vi inte få den effekt vi förväntar oss. Därför är också mer resurser till själva undervisningen viktigt och det visar också Lärarförbundets ranking. Den här frågan måste tas på största allvar och det är helt uppenbart att majoriteten inte har några svar på hur vi vänder utvecklingen. De “satsningar” som majoriteten gjort har många gånger handlat om att kompensera verksamheten för volymökningar, alltså fler elever.

Liberalerna i Kumla tar det här på största allvar och har också haft flera förslag för en bättre skola. Under de senaste åren har vi avsatt pengar i våra budgetförslag för att höja ambitionsnivån i skolan och påtalat just att kompensation för volymökningar inte kan anses som satsningar. Vi har drivit på för en bättre rektorsorganisation för att ge våra chefer bättre förutsättningar och för en resursfördelningsmodell som verkligen tar hänsyn till vilka faktiska behov som finns på skolorna. Inför valet 2014 drev vi stenhårt att Kumla behöver fler lärare och mindre barngrupper. I halvtid kan vi nu konstatera att några av våra förslag har hörsammats, några inte. Tyvärr är vi liberaler i opposition och kan därför inte självmant få igenom våra förslag. Så länge vi är i opposition måste därför majoriteten ta sitt ansvar och ge skolorna rätt förutsättningar för att lyckas med sitt uppdrag.

Det är nu dags att gå från ord till handling!

Christian Lahesalu
Oppositionsråd

Ida Särnholm
2:a vice ordförande i nämnden för livslångt lärande