Se alla

Christian Lahesalu (L): Vad vidtar majoriteten för åtgärder för att göra omklädningsrummen trygga?

Måndag 22 maj 2017

Många elever undviker att byta om och duscha i skolans omklädningsrum. Anledningen är att de upplever att omklädningsrummen utgör en otrygg plats där trakasserier av olika slag har blivit en vardag.

Att elever känner sig otrygga kan vi aldrig acceptera. Därför har oppositionsråd Christian Lahesalu (L) med anledning av detta lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S). I interpellationen ställer Christian följande fråga:

Vilka åtgärder kommer den styrande majoriteten vidta för åtgärder för att säkerställa att eleverna försäkras en trygg och säker miljö i omklädningsrummen på skolorna i Kumla?

Svar väntas på kommunfullmäktige 19 juni.