Välkommen till Liberalerna Kumla

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Örebro län

Facebook

Liberalerna Kumla

I Liberalernas skola ska alla barn ha rätt att utvecklas oavsett vilken skola de går på eller vilka förutsättningar den enskilda eleven har. Liberalernas Ida Särnholm i NA om vårt senaste förslag för att säkra en bra skolmiljö även för de elever med behov av särskilt stöd. ”Vi har gång på gång efterfrågat hur vi som huvudmän säkerställer att barn i behov av särskilt stöd får de resurser de har rätt till, men svaren har inte varit tillräckligt uttömmande”, säger Ida Särnholm. Därför vill vi nu att Kumla inför ett projekt för att NPF-säkra Kumlas skolor.

Läs mer

Fredag 20 april 2018 – lördag 21 april 2018

Program för toppkandidater 2018

Ledande liberaler

Magnus Ivarsson Magnus Ivarsson
2:a vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Mejla Magnus
Ida Särnholm Ida Särnholm
2:a vice ordförande i Nämnden för livslångt lärande
Mejla Ida

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt